Náš program

Máte právo rozhodnout
Zpět na Náš program

Vidět starostovi pod ruce

Skutečný přehled o tom, jak se hospodaří s obecním majetkem. Srozumitelný rozpočet a všechny smlouvy na webu. Jednání komisí a výborů přístupná občanům. Jasná pravidla pro veřejné zakázky, investice a nákupy. Konec vyvádění peněz do městských akciovek. Zapojení občanů do debaty o dalším rozvoji jejich čtvrti. Tučňák jako obecní noviny přístupné názorům opozice a veřejnosti.