Náš program

Máte právo rozhodnout
Zpět na Náš program

Důstojné bydlení a stop předraženému teplu od 4-Energetické

Sociální byty dostupné pro osamělé rodiče, seniory s nízkými příjmy a zdravotně postižené. Pronájem obecních bytů podle sociální situace žadatelů. Přísná kontrola 4-Energetické a 4-Majetkové. Privatizace není komerční prodej prázdných bytů. Dodržení smluv na pronájem pozemků pod domy na 99 let tam, kde mají družstva nebo SVJ zájem na jejich zachování.