Náš program

Máte právo rozhodnout
Zpět na Náš program

Bezpečno je tam, kde se obec stará

Obec musí zajistit pořádek na zanedbaných pozemcích a v objektech. Nevznikne tak pocit, že kriminalita je v daném místě normální. Se sdílených policejních dat vytvořit mapy kriminality. Pro kritická místa a časy vyžádat policejní hlídky. Nutit městskou policii k prevenci kriminality v okolí heren. Nové kamery chtít jen tam, kde to bude přínosné. Uspořádat kurzy bezpečného chování pro seniory.