Náš program

Máte právo rozhodnout

Vidět starostovi pod ruce

Skutečný přehled o tom, jak se hospodaří s obecním majetkem. Srozumitelný rozpočet a všechny smlouvy na webu. Jednání komisí a výborů přístupná občanům. Jasná pravidla pro veřejné zakázky, investice a nákupy. Konec vyvádění peněz do městských akciovek. Zapojení občanů do debaty o dalším rozvoji jejich čtvrti. Tučňák jako obecní noviny přístupné názorům opozice a veřejnosti.

Peníze do škol místo sporných zakázek

Konec nesmyslného rušení škol a slučování tříd. Místo v mateřské školce pro každé dítě od tří let. Širší nabídka jeslí. Vzdělání kvalitní a přátelské – dětem i rodičům. Finanční odměna pro nejlepší učitele Prahy 4. Zóny 30 km/hod nebo pěší zóny před školami a školkami. Zdravé stravování žáků. Více asistentů ve třídách. Podpora akcí, které propojí školy s místními komunitami.

Bezpečno je tam, kde se obec stará

Obec musí zajistit pořádek na zanedbaných pozemcích a v objektech. Nevznikne tak pocit, že kriminalita je v daném místě normální. Se sdílených policejních dat vytvořit mapy kriminality. Pro kritická místa a časy vyžádat policejní hlídky. Nutit městskou policii k prevenci kriminality v okolí heren. Nové kamery chtít jen tam, kde to bude přínosné. Uspořádat kurzy bezpečného chování pro seniory.

Důstojné bydlení a stop předraženému teplu od 4-Energetické

Sociální byty dostupné pro osamělé rodiče, seniory s nízkými příjmy a zdravotně postižené. Pronájem obecních bytů podle sociální situace žadatelů. Přísná kontrola 4-Energetické a 4-Majetkové. Privatizace není komerční prodej prázdných bytů. Dodržení smluv na pronájem pozemků pod domy na 99 let tam, kde mají družstva nebo SVJ zájem na jejich zachování.

Územní rozvoj bez kšeftování s developery

Včasná debata s občany o chystaných velkých stavbách. Pravidelná kontrola stavebního úřadu.  Strategický plán rozvoje Prahy 4 jako závazné doplnění pražského územního plánu. Důsledná ochranu parků a zeleně, bez zahušťování zástavby na sídlištích. Investice do zelených ploch a stromořadí. Parkové zakrytí Spořilovské a protihluková opatření u Jižní spojky a magistrály.

Celý program ke stažení zde (pdf, 4 MB).