Máte právo rozhodnout
Zpět

RNDr. Jiří Bendl, CSc.

FB_ Bendl 1

Jiří Bendl je zkušený opoziční zastupitel, zájmy občanů vůči vládnoucím silám zastupuje již od roku 2006. Jako první navrhl pevné zastřešení Spořilovské, které nyní přebírají i ostatní strany, a dlouhodobě prosazuje další opatření proti hluku a emisím.

Aktuálně pracuje na Úřadu vlády ČR, kde se zabývá problematikou udržitelného rozvoje, které se věnoval i dříve na Ministerstvu životního prostředí. Do práce jezdí na kole a aktivně podporuje ekologické způsoby dopravy obecně.

Hovoří anglicky, rusky, částečně německy a francouzsky. Titul RNDr. získal na Přírodovědecké fakultě UK, kde i přednáší. O životním prostředí přednášel i v rámci České křesťanské akademie. Je autorem četných vědeckých publikací a členem několika mezinárodních vědeckých a pracovních skupin. Je mu 58 let.