Máte právo rozhodnout
Zpět

Mgr. Petra Rejchrtová

61_Petra RejchrtováB

V Praze 4 žiji od narození a dlouhou dobu jsem byla spokojená. Do okamžiku než radnice vyhlásila tzv. optimalizaci školství a zrušila školu, kam chodily moje tři děti a kam jsem kdysi chodila já. Proti tomu jsme se my, rodiče, postavili, ale bohužel marně. Arogance, s jakou s námi radnice jednala, neměla obdoby. Proto jsem se tehdy rozhodla, že se další zvůli radnice musí zabránit.

Dnes je to již osmý rok. Za tu dobu jsme založili spolek 4-občanská, se kterým společně se Stranou zelených a se sousedy a známými, tedy s Vámi, bojujeme proti nepravostem na radnici.  A za tu dobu se nám spousta věcí podařila.

Díky společnému úsilí se nám podařilo zamezit rozšíření Vídeňské a starostovi a radě jsme zabránili změnit Krčskou louku na stavební pozemky. Již čtyři roky bojujeme proti předražování tepla 4-Energetickou a v té věci jsme podali spolu s občany dvě trestní oznámení, soudíme se o informace a podali jsme stížnosti na ERÚ a SEI a první soud kvůli předraženému teplu již skončil úspěšně. Zachránili jsme také nejedno stromořadí na území celé Prahy 4.

Pořádáme ale i společné akce pro nás, sousedy, jako byl například jarní úklid Krčské louky nebo piknik spojený s akcí Restaurant Day.

Mgr. Petra Rejchrtová, učitelka, 45 let, vysokoškolské vzdělání získala na FF UK (český jazyk) a PAČR (krizové řízení). Je předsedkyní spolku 4-občanská, a členkou Strany zelených.