Máte právo rozhodnout
Zpět

Mgr. Jakub Schejbal

FB_ Schejbal 2

Máme právo žít na dobré adrese.

Naše městská část si zaslouží, abychom ji udržovali a zabránili jejímu dalšímu úpadku kvůli nedostatečnému zajištění bezpečí v ulicích. Máme právo konečně na pořádek v okolí škol a dětských hřišť, kde si hrají naše děti, čistotu zdí našich domovů a pocit bezpečí pro naše nejstarší. Máme právo na omezení hluku a zplodin z dopravy na Spořilově, která zároveň výrazně zhoršuje kvalitu ovzduší a našeho zdraví.

Praha 4 je náš domov, proto si zaslouží péči, aby tato lokalita byla dobrou adresou, a pro nás obyvatele vizitkou, kterou budeme s hrdostí ukazovat ostatním.

Mgr. Jakub Schejbal, 35 let, člen KDU-ČSL, právník, absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy, pravidelně přispívá na různé charitativní projekty.