Máte právo rozhodnout
Zpět

Mgr. Iva Kotvová

6_Kotvová_FB

geografka, opoziční zastupitelka MČ Praha 4, 55 let

Do Prahy 4 – Braníka jsem se přivdala před téměř 30 lety. Do starého činžáku s výhledem na řeku, ze kterého jsme tehdy tlačily kočárky s dětmi nahoru na Dobešku, abychom unikly před oblaky prachu z dokončovaného Barrandovského mostu.Ve stínu Barranďáku jsem pak vychovala dvě dcery a zhoršující se životní podmínky, rostoucí dopravní zátěž a s ní spojený hluk a emise byly jedním z důvodů, které mne přivedly do komunální politiky.

V roce 2006 jsem byla poprvé zvolena do zastupitelstva městské části Praha 4 a zároveň jsem se stala i zastupitelkou hlavního města Prahy, kde jsem působila ve výboru sociálním a výboru pro památky a cestovní ruch.

V zastupitelstvu Prahy 4 jsem zpočátku jako uvolněná zastupitelka vedla komisi pro dopravu v klidu, po neshodách s ODS ohledně jejich podnětů na změny územního plánu jsem pak pokračovala jako řadová opoziční zastupitelka.

Na zastupitelstvu často vystupuji proti nehospodárnému nakládání s veřejnými prostředky, nevýhodným nebo zbytečným prodejům obecních pozemků a nemovitostí, např. v Údolní ulici nebo u školy v Jeremenkově. Podařilo se mi prosadit schválení usnesení k nevhodným stavebním záměrům, např. k Obytnému souboru Braník nebo Rezidenci Zelený pruh. Působím ve prospěch větší otevřenosti radnice a větší účasti občanů při rozhodování o záležitostech obce.

Práce v zastupitelstvu Prahy 4 je někdy docela drsná zkušenost, přesto stále věřím, že politiku je možné dělat poctivě.