Máte právo rozhodnout
Zpět

Mgr. Alžběta Rejchrtová

11_Alžběta Rejchrtová

překladatelka, předsedkyně o.s. Občané postižení Severojižní magistrálou, 67 let

Alžbětě Rejchrtové se jako předsedkyni občanského sdružení Občané postižení Severojižní magistrálou podařilo dosáhnout významného snížení hluku na magistrále v Praze 4 o sedm decibelů. Magistrát zde po dlouholetém tlaku položil tichý asfalt a provedl další protihluková opatření.

Podařilo se jí také prosadit usnesení, že nové pražské stavební předpisy nesmí povolovat překračování hygienických limitů hluku. Po její vytrvalé kritice bytové politiky nejsou nyní rodiče pečující o nezletilé děti vyhazováni po pěti letech ze sociálních bytů.