Máte právo rozhodnout
Zpět

Lenka Folkeová

1_Folkeová_FB

ředitelka ekonomického odboru v neziskové organizaci, 59 let

Po několika letech jsem se vrátila k bydlení na Prahu 4, konkrétně na Pankrác. Na jednu stranu jsem byla překvapena výstavbou nových budov, které obvykle nevynikají mimořádnými architektonickými prvky a dle dostupných informací ani nedisponují technologiemi energetické soběstačnosti tak, jak je již ve světě pro nové stavby administrativního charakteru běžné. Navíc zahuštění zástavby budovami tohoto charakteru přináší obyvatelům dotčených lokalit obtíže spojené se zvýšenou hladinou hluku a problémy s parkováním, čehož jsem sama dennodenně svědkem.

Lokalita Pankráce se stále ještě může místy chlubit pěknou zelení, kterou je třeba chránit s vědomím, že stromu trvá léta, než jej lze nazvat vzrostlým. Pro představu, sídliště Pankrác I a II, byla stavěna téměř před 50 lety a následně se zakládala zeleň. Je tedy zřejmé, že jakékoli rozhodnutí o kácení a rušení zeleně daleko přesahuje jeden aktivní lidský život. V zájmu našich dětí a vnoučat je nutné přistupovat ke všem stavbám a zeleni s velkou rozvahou a pokorou při rozhodování, protože ovlivňují kvalitu života dalších generací. A zde se nabízí otázka, kdeže pak dnešní developeři, lobbisté i zastupitelé budou?

Buďme moderní, inovativní a kreativní, ale zároveň chraňme vše pěkné a smysluplné, co nám zanechali předci. Rozvíjejme, ale neničme.

Plna optimismu věřím, že my, obyvatelé městské části, jsme prozřetelní a budeme volit odpovědně odpovědné s vizí, přesahující jedno volební období.

Lenka Folkeová je ekonomka, pracuje jako ředitelka ekonomického odboru Národní rady osob se zdravotním postižením ČR