Máte právo rozhodnout
Zpět

Ing. Petr Vrána, Ph.D.

14_Petr Vrána_11

technik ve výzkumu a vývoji, 34 let

Jsem přesvědčeným demokratem, který naši svobodu nevnímá jako samozřejmost, ale jako něco, o co je potřeba pečovat. Naše společnost se musí opět naučit zodpovědnému přístupu ke svobodě.

Po dovršení jedné životní etapy, ve které jsem stabilizoval svůj život zajištěním potřeb své rodiny, jsem se rozhodl vstoupit do veřejného života. V Praze 4 žiji od roku 2004. Nejprve jsme se ženou bydleli v podnájmech v Braníku a na Novodvorské ulici. Před dvěma lety jsme koupili byt ve staré Krči, kde žijeme již se dvěma dětmi.

Ještě jako student elektrofakulty ČVUT jsem nastoupil do firmy Polovodiče a.s., která se nacházela v areálu BesNet vedle Plaza Novodvorská. Zde jsem pracoval do roku 2009, kdy firmu koupila skupina ABB, která měla zájem o výrobu polovodičových součástek, ne však o oddělení aplikací, kde jsem pracoval já. Proto jsem přešel do vývojového centra firmy ŠKODA Electric a.s., kde pracuji dodnes. Moje žena je lékařkou v Thomayerově nemocnici, momentálně je na mateřské.

Mé přesvědčení zmíněné v úvodu a dosavadní zkušenost ze života v Praze 4 mě nutí pokusit se o zlepšení naší společnosti vstupem do politiky.