Máte právo rozhodnout
Zpět

Ing. Marie Jelínková

9_Jelínková_FB

daňová poradkyně, místopředsedkyně občanského sdružení 4-občanská, 48 let

Domov je mou prvořadou hodnotou, proti níž jsou kariéra či peníze směšnou cetkou.

Odpovědnost za jeho uchování v jedinečnosti, harmonii, kráse a vlídnosti pro ty, kdo ho se mnou sdílejí i pro jeho budoucí „nájemníky“ je motivem mé občanské aktivity k jeho obraně.

Dlouhodobou podporu neziskovek hájících občanská práva, životní prostředí, přírodní a kulturní dědictví  naší země jsem rozšířila v roce  2008 o založení sdružení Tilia Thákurova, s nímž bráním zejména zeleň, veřejný prostor i unikátní urbanismus Dejvic, z nichž pocházím.

Od počátku roku 2012  ve spolku 4-občanská hájím s řadou obětavých lidí veřejný zájem na Praze 4, která je od roku 1990 mým druhým domovem.

Veškeré občanské aktivity financuji po léta výlučně ze svého zdaněného příjmu, nikdy jsem neobdržela ani korunu veřejné podpory.

Zkušenost šesti let intenzivní občanské práce, účast v mnoha desítkách správních řízení zejména na Praze 6 a 4, včetně žalob proti Magistrátu hl. m. Prahy, je základem mé detailní znalosti  státní správy (kde úředník je poslušnou loutkou zkorumpovaných radních a všemocného tajemníka) i samosprávy vrchnostensky pohrdající občanem, tající před ním z principu vše (od odměn radních po projekty veřejně prospěšných staveb), živící občana propagandou v Tučňácích a současně tajně prodávající další obecní školku, parčík či zahradu developerovi. Jako občan hájící právními prostředky své právo na domov jsem zažila podrazy, podvody i vydírání.

Proti této špatné správě vedu občanský nekompromisní a náročný „odboj“, o němž jsem přesvědčena, že nakonec povede k nastolení dobré správy věcí veřejných.