Máte právo rozhodnout
Zpět

Zeleň u ZŠ Bítovská nesmí ustoupit nájezdu na dálnici

vykácené stromy

V těsné blízkosti školy má padnout 52 vzrostlých stromů a téměř tisíc metrů čtverečních širokého a hustého keřového porostu. V současné době vede Úřad Městské části Praha 4 řízení o kácení, některé mladší stromy mohou padnout i bez povolení. Mají ustoupit výstavbě nájezdové rampy z ulice Vyskočilovy, která by měla odvést dopravu z Budějovického náměstí po rampě ven z města. Na magistrálu, která má být podle plánů magistrátu zklidněna, by tak mohly proudit další tisíce aut. Spolek Občané postižení Severojižní magistrálou, který vede kandidátka Trojkoalice Alžběta Rejchrtová, organizuje petici proti kácení i proti výstavbě ramp. Za první den ji během necelých tří hodin před školou v Bítovské ulici podepsalo 110 lidí.

Plán postavit v oblasti Vyskočilova a Michelská nájezdové a sjízdné rampy je starý více než dvacet let. Občané postižení Severojižní magistrálou po stejnou dobu proti těmto záměrům bojují. Alžběta Rejchrtová k tomu říká: „Proti nájezdovým a sjízdným rampám v úseku Vyskočilova a Michelská byl řadu let i Odbor životního prostředí na magistrátu, právě proto že životní prostředí je zde jedním z nejhorších v Praze. V posledních letech však začal tvrdit, že imise z dopravy zachytí protihluková bariéra, což je odborný nesmysl, a se stavbami souhlasí. Několikrát příslušná ministerstva zrušila územní rozhodnutí na rampy, nyní je však odvolacím orgánem magistrát, a tak nám zbyl jen soud. Na poslední územní rozhodnutí na rampu u školy jsme podali žalobu. Magistrát se však neustále snaží rampy prosadit, jsou dokonce i v novém Metropolitním plánu, přestože město tvrdí, že chce magistrálu zklidňovat. Považujeme to za naprosto absurdní,“ uzavírá Alžběta Rejchrtová.

Daniel Kunc, rovněž kandidát Trojkoalice, který má ve škole v Bítovské dvě děti, k tomu dodává: „Je pravda, že podle původního zastaralého konceptu dopravy nájezd na magistrálu směrem z města chybí, protože komunisté se ho neodvážili v těsné blízkosti školy postavit. Naše současná politická reprezentace, která se chlubí tím, že chce napravit největší infrastrukturní omyl minulé doby, však chce přivést našim dětem i nám, kteří zde bydlíme, pod okny další tisíce aut, možná i desetitisíce, bude-li postaven silniční Podolský most. Vidím v tom faleš a naprosté pohrdání lidmi, kteří bydlí u magistrály.“

Petice ke stažení: PETICE proti rampám

Situační zákres: Situační zákres rampy A9R6A32