Máte právo rozhodnout
Zpět

Rezidence Výhledy Pankrác – mrakodrapy u Zelené lišky – příběh pokračuje

vyhledy_pankrac

Aby se vlk nažral (radniční propagandě bylo učiněno zadost) a koza zůstala celá (developer vytěžil území na maximum) aneb Jak přichází Praha 4 o místa pro školy, školky či domovy seniorů

Povídačky (zejména předvolební) o zlých developerech a hodných radních, kteří  zuby nehty brání své občany, by na myslícího občana zabrat neměly. Propaganda a jednoduchý populismus, jimiž jsou každé nároží, každá zelená plocha, v posledních týdnech zaneřáděny, však velí přeci jen trochu voličům osvěžit paměť.

Krásný pozemek přes 6000 m2 se zahradou se spoustou stromů a chátrající malou přízemní budovou na křižovatce Pacovské a Herálecké ulice, pár kroků od metra Budějovická, byl ještě na počátku roku 2009 ve vlastnictví městské části Praha 4 a měl podle územního plánu sloužit pro veřejnou vybavenost – školní zařízení.

1. krok
Vládnoucí ODS (dnes „Pro Prahu“) si však potřebovala vylepšit obecní rozpočet o mimořádný příjem a tak se rozhodla školní pozemek prodat. V březnu 2009 zveřejnila městská část Praha 4 záměr prodeje (18. 3. 2009, Evid. číslo:2009/15158), občané se pokusili prodeji (podle usnesení Rady, které nebylo odůvodněno, nadto za nízkou cenu) zabránit peticí, která ovšem  nezabrala.

2. krok
Následovat musela účelová změna územního plánu. Územní plán by měl být neměnným, respektovaným dokumentem, jinak postrádá jakýkoli smysl. Na pražských radnicích dlouhodobě ovládaných ODS a ČSSD je účelová změna  ÚP standardní praxí. A tak území, které vždy bylo podle územního plánu „VVS“ – tedy veřejná vybavenost – školství, bylo hbitě proměněno na „SVM“ – smíšené městského typu, kde se dá postavit prakticky cokoli.

3. krok
Na školních pozemcích bývaly obvykle zahrady, tedy stromy, které mají být pro svůj zásadní význam pro zdraví občanů chráněny. Samozřejmě, odbory životního prostředí ÚMČP4 i MHMP povolují bez výjimky veškerá kácení z důvodu developerské zástavby. Ale proč se zdržovat, když do řízení lezou nepohodlné spolky, které brání městskou zeleň? Znemožnit spolkům účast v řízení je sice dlouhodobým cílem, ale jde to i rychleji. A tak k 1. 12. 2009 byla přijata novela zákona o ochraně přírody a krajiny, která umožnila, aby nejen fyzické osoby (stav od r. 1992 do 2009), ale i právnické osoby, m.j. pro development, kácely na svých pozemcích bez omezení tzv. podměrečné dřeviny (do 80 cm obvodu – což už je hodně velký strom). A tak hned v prosinci 2009 byla většina stromů na pozemku vykácena, ekologická hodnota pozemku tak klesla na minimum.

4. krok
Takový projekt dvou domů o 26 nadzemních podlažích potřebuje pořádné podzemní garáže. Ty potřebují velký vjezd, který se už na pozemek developera nevejde. Nevadí, pohotově to radnice zařídí. A tak 18. 7. 2013 uzavřel Magistrát hl.m. Prahy, odbor správy majetku, dohodu o právu developera provést stavbu na sousedním obecním pozemku s tím, že později se dořeší, zda bude uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene, nebo uzavřena kupní smlouva. Rezidenti tak přijdou o dosavadní parkovací stání  nejen v ulici Pacovská ale i v ulici Herálecká.

5. krok
Souhlasná stanoviska a vyjádření: Městská část Praha 4 byla vstřícná nejen počátečním prodejem pozemku, ale i následně, a to ve všech svých vyjádřeních i úředních stanoviscích. A tak m.j. ve Vyjádření k objemové studii (2 budovy, každá o 26 NP, 3 PP) z 21. 2. 2011 čteme:
„Z hlediska městské části Praha 4 souhlasíme s výjimečně přípustným funkčním využitím pro bydlení“.

6. krok
EIA – posuzování vlivu záměru na životní prostředí. V pražských podmínkách dokonalá fraška, která slouží jedinému účelu – tučnému výdělku autorů dokumentace a posudků – dlužno říci, že si autora vybírá a platí  developer, úřady přijímají závěry jako dogma, nepodrobují je jakémukoli přezkumu.
Ale volby se již blíží, tak se musí ukázat, že radnice brání své občany před zlým, nenasytným developerem. Tak MČP4 ve vyjádření do EIA „doporučí zvážit snížení“ objektů. Podařilo se! Do druhého kola vstupuje „zásadně upravený projekt“ – místo 26 NP pouhých 23 NP!

Co myslíte, milí spoluobčané, jaké bude stanovisko magistrátního odboru životního prostředí k „přepracované dokumentaci“? Čas na prostudování stovek stránek dokumentace a příloh, zpracování oponentních posudků na vlastní náklady, najmutí specialistů na vlastní náklady (MČP4 či příslušné úřady státní správy to přeci neudělají, k materiálu předloženému developerem chovají absolutní důvěru)  máme již jen pár dní.
15. 10. 2014 lhůta končí.

Marie Jelínková